Bloembeleving Twickel

Achtergrondinformatie

28 mei 2020 Door Bloembeleving Twickel

Hoe zijn wij onstaan?

In april 2019 heeft het adviesbureau Schuttelaar & Partners in opdracht van de Stichting Twickel en de pachtersvereniging een inventarisatie gemaakt van de opties om de landbouw op Twickel toekomstbestendig te maken. In het eindrapport “Voor een toekomstbestendige landbouw op landgoed Twickel” wordt een toekomstplan gepresenteerd.

‘Biodiversiteit en bodemkwaliteit’ zijn in het rapport belangrijk thema’s.
Naar aanleiding van dit rapport is er in najaar 2019 een projectgroep gevormd die zich richt op het verbeteren van de biodiversiteit op het landgoed Twickel. Deze projectgroep bestaat uit Bert Luttikhedde vanuit het bestuur van de pachtersvereniging en 2 pachters genaamd Albert Jan Oolhorst en Paul Harink, tevens bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Twickel namens de pachters. Hans Gierveld (adjunct rentmeester Twickel) is adviseur.
De Vereniging Vrienden van Twickel, waarvan de leden (plm. 1700) in meerderheid in de nabijheid van het landgoed wonen, heeft financiële steun aangeboden om het project van de grond te krijgen.

 

Door deze projectgroep is het plan bedacht om op verschillende voor het publiek zichtbare plaatsen op het landgoed Twickel bloemrijke akkerranden aan te leggen van 3 meter breed. Deze bloemenstroken bestaan uit een veelvoudig doorlopend bloemenmengsel dat prachtig zal bloeien van juni tot oktober.

Omdat de meeste grond in gebruik is bij de pachters van Twickel (voornamelijk melkveehouders) is hun medewerking vereist. Het initiatief en de uitvoering van dit project is in handen van de Twickelpachters.
De kosten voor het eerste jaar zijn gedekt door bijdragen uit het fonds behoud Twickel van de Vereniging Vrienden van Twickel en door een bijdrage van de gemeente Hof van Twente.

Wat is ons doel?

Ons doel is om elk jaar op vele plekken op Twickel bloemrijke akkerranden aan te leggen en die in de loop der tijd uit te breiden. Deze wilde bloemenstroken bevorderen de biodiversiteit doordat er bijen en vlinders en vele andere insecten graag vertoeven. Ook geven de bloemstroken kleur en afwisseling in het Twickelse landschap. Om dit te realiseren moeten kosten worden gemaakt.  Wij proberen particulieren en bedrijven te interesseren om een financiële bijdrage te leveren. Hierdoor ontstaat een win-win situatie: een bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit en de deelnemende boeren komen uit de kosten.

Hoe kunt u ons sponsoren?

Particulieren:

Een gift van €20,- is goed voor 50m2 aan prachtige bloemenstroken.

Dit komt neer op 40 cent/m2 wat ook direct naar de boeren zal gaan.

Dit jaar zullen de overige kosten gesponsord door De Vrienden van Twickel en Gemeente Hof van Twente. Hier zijn wij zeer blij mee.

 

Bedrijven:

Bedrijven kunnen certificaten van €100,- kopen waarmee 250m2 bloemstroken gerealiseerd kunnen worden.

U kunt meer informatie over donaties vinden op onze donatie pagina:

 

Mocht u interesse hebben om ons te sponseren, neem dan gerust contact met ons op, of stuur direct een mail naar info@bloembelevingtwickel.nl .

U kunt meer informatie over donaties vinden op onze donatie pagina: